15 mar

Zygmunt Frankel: SUCHE LIŚCIE W OGRODZIE

Suche liście w ogrodzie,
siwe włosy w lustrze.

W naszym wieku czas pomyśleć
o nieśmiertelności.

przeł. Andrzej Samborski