07 lut

Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki

Biblioteka Kraków zaprasza do udziału w 11. edycji konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki.

Ideą konkursu jest promocja debiutów poetyckich poprzez wsparcie autorów u progu ich kariery zawodowej.

Patronką konkursu, począwszy od II edycji (2015), została Anna Świrszczyńska (1909−1984), wybitna polska poetka, autorka m.in. słynnego tomu Jestem baba (1972), która dokonała swoistej rewolucji w polskiej poezji zarówno pod względem języka, jak i treści. Read More

06 lut

20. edycja Nagrody Transatlantyk

Instytut Książki zaprasza do zgłaszania kandydatur do 20. edycji Nagrody Transatlantyk.

Transatlantyk to doroczna nagroda Instytutu Książki dla wybitnego popularyzatora literatury polskiej za granicą. Jej celem jest uhonorowanie osoby, która ma szczególne osiągnięcia w zakresie promocji literatury polskiej na świecie. Laureatami Nagrody Transatlantyk mogą być tłumacze, wydawcy, krytycy, animatorzy życia kulturalnego.

Nagrodę stanowi 10 tys. EUR oraz statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga.

Do Nagrody mogą kandydować wyłącznie obywatele innych państw (także Polacy z obcym paszportem). Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, a także osoby prywatne.

Zgłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami/materiałami należy nadsyłać do Instytutu Książki (ul. Wróblewskiego 6, PL 31-148 Kraków, pocztą lub e-mailem na office@bookinstitute.pl) do 31 marca 2024 roku.

04 lut

Rezydencja im. Janiny Katz dla pisarek i tłumaczek z Białorusi i Ukrainy

KBF i Kraków Miasto Literatury UNESCO zapraszają do udziału w drugiej edycji programu rezydencji literackich dla pisarek i tłumaczek z Ukrainy i Białorusi. Program realizowany jest w ramach miejskiego projektu „Krakowianki” poświęconego roli kobiet i równości.

Organizatorzy oferują dwumiesięczny pobyt w maju i czerwcu 2024 roku w wyposażonym mieszkaniu rezydencjalnym w Pałacu Potockich, siedzibie Krakowa Miasta Literatury UNESCO, zlokalizowanym przy Rynku Głównym w Krakowie, a także stypendium w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie oraz pokrycie kosztów podróży do i z Krakowa. KMLU oferuje również gościni możliwość uczestnictwa w literackim życiu miasta i wsparcie w zakresie promocji jej twórczości w Polsce.

Read More

01 lut

Nabór do programu rezydencyjnego Wrocławia Miasta Literatury UNESCO

Wrocławski Dom Literatury uruchomił nowy program rezydencji literackich skierowany do pisarek i pisarzy oraz tłumaczek i tłumaczy literatury.

Nabór potrwa do 26 lutego. Wybrana osoba zostanie zaproszona na miesięczne stypendium pisarskie do Wrocławia.

Pobyt w ramach rezydencji Wrocławia Miasta Literatury UNESCO został zaplanowany na maj, miesiąc niezwykle bogaty w literackie i kulturalne wydarzenia. Rezydent lub rezydentka otrzyma na czas pobytu samodzielne mieszkanie w centrum miasta oraz stypendium w wysokości 2000 zł netto. Będzie mieć też okazję zaprezentować swoją twórczość podczas otwartego spotkania autorskiego. Read More