07 lut

Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki

Biblioteka Kraków zaprasza do udziału w 11. edycji konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki.

Ideą konkursu jest promocja debiutów poetyckich poprzez wsparcie autorów u progu ich kariery zawodowej.

Patronką konkursu, począwszy od II edycji (2015), została Anna Świrszczyńska (1909−1984), wybitna polska poetka, autorka m.in. słynnego tomu Jestem baba (1972), która dokonała swoistej rewolucji w polskiej poezji zarówno pod względem języka, jak i treści.

Czesław Miłosz w poświęconej poetce książce Jakiegoż to gościa mieliśmy napisał, że Anna Świrszczyńska pod wieloma względami „wyprzedziła swój czas”. Jako córka malarza swobodnie poruszała się „wśród znaków całego kulturalnego dziedzictwa”. O sprawach codziennego życia pisała tak, „jak żadna poetka polska się nie odważyła”. Już jej wczesne wiersze, „stylizowane, intertekstowe, jak się dziś mówi, naśladują, udają, parodiują, igrają, czyli stosują sposoby, które stały się modne dopiero przy końcu stulecia” (cyt. za: Cz. Miłosz, Jakiegoż to gościa mieliśmy, Kraków 2012, s. 46−47, 113).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2024 r.

Regulamin konkursu