23 lut

Zapraszamy na wernisaż wystawy Urszuli Dulewicz

Dulewicz_plakat_cd8.cdrUrszula Dulewicz: DOTYKALNE / WIDZIALNE

GALERIA WARZYWNIAK
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
80-320 Gdańsk Oliwa

wernisaż: piątek, 28 lutego 2014, godz. 18.00
wystawa: 28 lutego – 12 marca 2014, godz. 10.00-19.00

Wystawa jest prezentacją frotaży obrazów malarskich oraz tekstów Braille’a. Jest to konfrontacja dwóch kodów językowych: obrazu bazującego na odbiorze zmysłem wzroku z alfabetem Braille’a – bazującym na odbiorze poprzez dotyk.

Przetworzenie obrazów i tekstów Brailla za pomocą frotaży podważa ich czytelność i odbiór. W obu przekazach istotną rolę odgrywa odbiór prac przez zmysły zarówno wzroku jak i dotyku, zmuszający do pytania o percepcję i przekaz. Co w tym wypadku jest do oglądania, a co jest do czytania? Czy przekazem obrazów / tekstów jest to, co jest dotykalne, czy to, co jest widzialne?

Czytaj więcej…

23 lut

Polecamy książkę Krzysztofa Kranickiego

poezja doswiadczenia

Polecamy Państwa uwadze książkę Krzysztofa Kranickiego, która ukazała się właśnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

***

Krzysztof Kranicki dokonuje oglądu poezji księdza Janusza Stanisława Pasierba z innej perspektywy niż czynią to w swoich monografiach badacze twórczości tego wybitnego uczonego humanisty i zarazem poety. Autor niniejszej publikacji skoncentrował się na jednym wybranym zagadnieniu, mianowicie na rozumieniu sacrum w twórczości Pasierba, dokonując wszechstronnej interpretacji sposobów przejawiania się relacji człowieka z Bogiem w wybranych utworach poety. Jako podstawę badawczą zastosował Kranicki metodę ikonologiczną, docierając do istotnych sensów  utworów poprzez kolejne trzy ich lektury. Sądzę, że warto czytelniczo prześledzić zawarte w książce Krzysztofa Kranickiego interesujące propozycje interpretacyjne i wnioski wyprowadzane z kolejnych  dociekań analitycznych autora.

prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

***

Wielostronny, interdyscyplinarny ogląd tekstów poetyckich w poszukiwaniu – moim zdaniem skutecznym – ich sedna, którym jest w różnoraki sposób wyrażane sacrum.

prof. dr hab. Urszula Kęsikowa

***

Z perspektywy li tylko sacrum poezji Pasierba nie rozpatrywano. Dlatego słusznie zajął się tym Krzysztof Kranicki w dysertacji doktorskiej, wypełniając swoim słowem nie tyle białą plamę co niedopowiedzenie w pasierbologii. Jeżeli tak o dokonaniu Kranickiego piszę, to już teraz mogę powiedzieć, że realizacja tego zamysłu okazała się udaną. Ojcostwo czytane przez synostwo – ujmująco błyskotliwy to zamysł, by nie powiedzieć, że wręcz konceptyczny.

 prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner