15 mar

Zygmunt Frankel: JESIEŃ

Jesień.
Pamiętam
ten pierwszy raz, gdy zobaczyłem cię starą.

przeł. Andrzej Samborski