20 gru

Piotr Matywiecki: Babel

wywietrzona wieża
skorupa bez znaczenia
widokowych słów

wyglądało
jak pomieszanie języków
a to było
zbudowanie istnienia

w tej wieży prawdy
Bóg i człowiek
chodzą od ziemi do nieba
od nieba do ziemi

prawdziwy Bóg
i prawdziwy człowiek
nie burzą niczego
co powstało

rozumieją się
porozumiewają
samym istnieniem

słowa
nie przeszkadzają