30 mar

Leszek Szaruga. Wiersze wybrane

dzisiaj
poeta dzisiaj kim jest każdym
kto ze słów wyłuskuje
ziarenka nadziei lub miłości tym
kto wie że świat się kończy
bólem serce
pęka i płomień duszę trawi

teraz trzeba by dodać kilka
obrazów dzieci-żołnierzy w afryce
bombardowań w syrii zamachów
terrorystycznych jak choćby
wczoraj w burgas gdzie zginęło
sześcioro żydów i bułgarski
kierowca autobusu

i co to tylko tyle pyta to aż takie
proste tak odpowiadam to jest
los człowieczy cała historia
świata w tym bólu i ogniu

19.07.2012

 

chleb
pachniesz chlebem i jesteś
chlebem moim
odświętnym bo przecież
głodnego
karmisz sobą ciało twoje
pokarmem się staje ciało
twoje otwierająca się
rana nienasycenia teraz
na ciebie
ocalenie na ciebie zagłada

już nowe chleby rzucają
siewcy w ziemię z ziarna
kiełkują kłosy czasu
miłości

 

we śnie
nie dostrzegamy tych
co ostrzegają
ostrza ich słów
zamierają
we śnie