15 cze

Dariusz Sośnicki: Państwo P. i pukanie do drzwi w listopadzie

A także któryś z dzwonków.
Biała koperta w metalowej skrzynce,
niebieska na pasku zadań.

Proszę i słucham, nowino, dobra albo zła.

Nowino?