15 mar

POEZJA: Agnieszka Syska

SIĘGANIE

do dna do dna do cna
wyzuta z siebie wyzuta z ciebie
do dna do dna do cna

do dna wyzuta z litery

***
gdy ja się żarzę
ty jesteś żarem

moich zwęglonych kości

 

***
został po mnie pełny oczodół
legła w nim pełnia
legły w nim kości słońca
w oczodole oko słońca
łypie w górę

w oczodole dnia

został po mnie pusty oczodół
legła w nim pełnia
legły w nim kości księżyca
w oczodole oko księżyca
łypie w dół

w oczodole nocy

mój uszodół usłyszał moje prochy

 

***
jeżeli szukanie jest kołataniem
jeżeli kołacz jest chlebem

to kołacz do mojego chleba
a znajdziesz kamień