12 sty

Nagroda im. Kapuścińskiego

Jeszcze tylko do 15 stycznia można zgłaszać książki  reporterskie do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego w dwóch kategoriach: „najlepszy reportaż 2017 roku” i „najlepszy przekład reportażu literackiego 2017 roku”.

Zgłoszenie wraz z sześcioma egzemplarzami książki (jeśli zgłaszającym jest wydawca), opublikowanej w 2017 roku w Polsce i po polsku (tylko pierwsze wydania autorów żyjących), należy przesłać na adres:

Biuro Kultury Miasta st. W-wa
pl. Bankowy 2 (piętro 23, pokój 236)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
– imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Szczegóły i regulamin Nagrody są dostępne na stronie Nagrody (w pliku do pobrania).

Książki zgłoszone do 9. edycji ocenia jury pod przewodnictwem prof. Piotra Mitznera, w składzie: Dorota Danielewicz, Magdalena Grochowska, Mariusz Kalinowski i Katarzyna Nowak, a wszelkich informacji udziela sekretarz jury Bożena Dudko:  bozena.dudko@agora.pl.