21 gru

Nagroda Literacka m.st. Warszawy

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na spotkanie „10 lat Nagrody Literackiej m. st.  Warszawy. Historia, zadania, wyzwania na kolejne 10 lat… ”, organizowane  z okazji 10. Rocznicy reaktywacji Nagrody.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa), o godz. 18.30 w Kinie Atlantic (ul. Chmielna 33). Organizator nagrody zaprasza warszawiaków, czytelników, widzów, dziennikarzy, nauczycieli oraz młodzież do świętowania z nim tej szczególnej daty.

Na wydarzenie to zaproszono wszystkich laureatów nagrody, a niektórzy z nich zgodzili się wziąć udział w debacie. W gronie tym znaleźli się m.in.: Józef Hen, Anna Janko, Ignacy Karpowicz, Piotr Matywiecki, Kazimierz Orłoś, Anna Piwkowska, Eustachy Rylski.

Planowany scenariusz spotkania:

18.30 – przywitanie gości oraz Laureatów
18.45 – 19.45 – rozmowa z zaproszonymi gośćmi i Laureatami m.in. na takie tematy jak:
: Nagroda Literacka m. st. Warszawy jako wyróżnienie i zadanie
: obecność literatury w mediach
: cele Nagrody Literackiej m. st. Warszawy i funkcjonowanie w przestrzeni publicznej
: praca i działania jury

„Nagroda Literacka m. st. Warszawy: historia” Włodzimierz Paszyński (Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy)
„Nagroda Literacka m. st. Warszawy: teraźniejszość” Ewa Dorota Malinowska-Grupińska (Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy)
„Nagroda Literacka m. st. Warszawy: przyszłość” Małgorzata Naimska (Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawa)

19.50 – 20.20 – rozmowa o celach Nagrody Literackiej m. st. Warszawy :
: raport końcowy – ewaluacja Nagrody Literackiej m. st. Warszawy w rozwój czytelnictwa
: wspieranie twórczości literackiej
: budowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury

Moderowanie debat: Janusz Drzewucki (przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy ) oraz Artur Wolski (Entropia Słowa).

Tłem do debaty staną się ilustracje wyróżnionych i nagrodzonych książek między innymi Magdy Wosik, rękopisy oraz wybrane zdjęcia z 10 ostatnich  gal Nagrody Literackiej m. st. Warszawy.

Aby wziąć udział w wydarzeniu 10 stycznia należy wypełnić formularz do 5 stycznia.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy prześlą potwierdzenie wpisania na listę gości najpóźniej do 7 stycznia.

Spotkanie będzie rejestrowane foto i video.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych. Konkurs jest kontynuacją tradycji nagrody o tej samej nazwie, przyznawanej w latach 1926-38, a przerwanej przez wybuch II wojny światowej. Pierwszym jej laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza – Władysław, ostatnim zaś przed wojną – Leopold Staff. Nagrodą tą wyróżniono także twórców takich jak: Wacław Berent (1929), Tadeusz Boy-Żeleński (1933), Pola Gojawiczyńska (1935), Maria Kuncewiczowa (1937).

Nagroda Literacka m. st. Warszawy w obecnej formie przyznawana jest od 2008 roku , kiedy to Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę reaktywującą to wyróżnienie.
Nagrody w konkursie przyznawane są w pięciu kategoriach. W regulaminie przewidziano miejsce nie tylko dla kategorii tradycyjnych jak proza, poezja, literatura dla dzieci i młodzieży, ale również stworzono kategorię wyłącznie dla pozycji varsavianistycznych – edycja warszawska. Szczególnym wyróżnieniem jest tytuł – warszawski twórca, przeznaczony dla wybitnych pisarzy, w szczególny sposób związanych z Warszawą.

Kandydatów do nagrody zgłaszają wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz czytelnicy. Laureaci wyłonieni przez Jury ogłaszani są podczas uroczystej gali, która tradycyjnie odbywa się w kwietniu. Fundatorem i organizatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Fundator i organizator Nagrody Literackiej m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa
Partner: Biblioteka Narodowa