02 lut

Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ

   Prezydent Rybnika zaprasza do zgłaszania książek do III edycji ogólnopolskiego konkursu Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ dla najlepszych książek ubiegłego roku napisanych po polsku i wydanych po raz pierwszy w 2017 roku. Nagroda wynosi 40.000 zł.

Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ została powołana do życia przez Prezydenta Rybnika Piotra Kuczerę w celu uhonorowania najlepszej książki, a także z poczucia, że wartościowa literatura nie chce się zmieścić w gatunkach i definicjach, że istnieją autorzy, którzy wykraczają poza granice swoich czasów.

Finał konkursu odbędzie się w październiku 2018 roku podczas Rybnickich Dni Literatury. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać do 23 lutego 2018 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, a także członkowie Kapituły.

Formuła konkursu nie wyklucza żadnej książki wydanej w języku polskim w roku ubiegłym – interdyscyplinarne grono Kapituły GNL „Juliusz” dysponuje szerokim zakresem kompetencji pozwalających na merytoryczną ocenę wszystkich nadesłanych propozycji.

Propozycje do Nagrody należy przesyłać na adres:

Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz”

Więcej informacji na stronie http://nagrodajuliusz.pl/