19 lis

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie

Do 30 listopada przyjmowane są zgłoszenia do 11. edycji programu stypendialnego Wyszehradzkich Rezydencji Literackich dla pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Program ma wspierać pracę i mobilność rezydentów literackich oraz tworzyć platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4 z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych (min. 18 lat).

W nadchodzącym roku 32 rezydentów i rezydentek będzie mogło zrealizować własne projekty w czterech Instytucjach Goszczących (Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze) w wybranym okresie: od 1 maja do 12 czerwca 2022 (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub od 1 września do 30 listopada 2022 (Standardowa Edycja Jesienna).

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1,125 EURO brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2,250 EUR brutto (Standardowa Edycja Jesienna), a także wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów oraz nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Operatorem Programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Szczegółowe informacje