21 lis

Nagroda im. Karla Dedeciusa 2022

Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) zaprasza po raz dziesiąty do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej.

Nagroda nosząca imię nestora niemieckich tłumaczy literatury polskiej oraz zasłużonego pośrednika między Polską a Niemcami Karla Dedeciusa (1921-2016) zostanie przyznana 20 maja 2022 roku w Darmstadt. Laureaci – tłumacz polski i tłumacz niemiecki – zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureatów nagrody (każda w wysokości 10 tys. euro) wybiera niezależna polsko-niemiecka kapituła. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 roku.

Kandydaci do Nagrody im. Karla Dedeciusa mogą być zgłaszani przez wydawnictwa, autorów, przedstawicieli z branży i z grona zainteresowanej publiczności. Możliwe są również własne zgłoszenia tłumaczy. Zgłoszenia powinny zawierać: krótki życiorys, wykaz publikacji oraz wybrane fragmenty dorobku translatorskiego (ok. 20 stron tłumaczenia i oryginału). Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 14 stycznia 2022 roku.

Adres do korespondencji: Deutsches Polen-Institut, Karl-Dedecius-Preis, Residenzschloss, Marktplatz 15, D-64283 Darmstadt, Niemcy. Zgłoszenia można wysłać też elektronicznie na adres: dpi@dpi-da.de

Nagroda im. Karla Dedeciusa wręczana jest od 2003 roku co dwa lata. Do 2019 roku głównym sponsorem nagrody była Fundacja im. Roberta Boscha. Od roku 2022 nowym mecenasem będzie bank Sparkasse Darmstadt, partnerami zaś Willa Decjusza w Krakowie, Europejskie Kolegium Tłumaczy w Straelen i Fundacja Karla Dedeciusa we Frankfurcie nad Odrą.

Kontakt: dr Andrzej Kaluza, Deutsches Polen-Institut, Residenzschloss, Marktplatz 15, D-64283 Darmstadt, Niemcy, tel. 0049 6151 420220, e-Mail: kaluza@dpi-da.de, www.deutsches-polen-institut.de, www.karl-dedecus-preis.de