13 cze

Toruński Festiwal Słów

Toruński Festiwal Słów odbędzie się między 16 a 27 czerwca.

Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w plenerze w Toruniu (m.in.: Rynek Staromiejski, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, Plac Teatralny), Chełmży (plaża przy Jeziorze Chełmżyńskim, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa) oraz w instytucjach kultury w Toruniu, Grębocinie (Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa) i Małej Nieszawce (Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce).

Wśród wydarzeń znajdą się literackie spotkania autorskie, koncerty, czytania performatywne, warsztaty, a także happeningi i gry słowne w przestrzeni miejskiej. Wśród festiwalowych gości odnajdziemy pisarki i pisarzy, którzy w wyraźny sposób zaznaczają w swojej literaturze zagadnienia związane z tożsamością, czy idąc dalej – integracją.

Gośćmi Toruńskiego Festiwalu Słów będą m.in.: Mariusz Szczygieł, Krystyna Kurczab-Redlich, Andrij Lubka, Zbigniew Rokita, Julia Wizowska, Joanna Bator, Łukasz Barys, Magdalena Grzebałkowska, Mira Marcinów, Tomasz Markiewka i Justyna Sobolewska.

Plenerowe koncerty będą okazją do posłuchania zespołów nawiązujących do słowiańskiego folkloru. W Chełmży wystąpi ukraiński zespół AtmAsfera, natomiast toruńską publiczność na Rynku Staromiejskim rozkołysze formacja Tuhaj-Bej.

Towarzyszące festiwalowi warsztaty skupiają natomiast uwagę na różnych formach i aspektach posługiwania się słowem. Chełmżą zawładną warsztaty gotowania potraw ukraińskich, prowadzone przez energiczne animatorki i animatorów z Ukrainy. Wraz z Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa w Grębocinie przygotowano zajęcia z podstaw pisania cyrylicą. W Toruniu natomiast odbędą się warsztaty kaligrafii i ekslibrisu, podkreślające artystyczny wymiar posługiwania się pismem odręcznym.

Szczegółowy program