21 cze

Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla

Biblioteka Raczyńskich i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera wznawiają (po przerwie wywołanej pandemią) Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla.

Konkurs obejmuje książki wydane w 2021 roku.

Celem nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematykę podróżniczą i krajoznawczą, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o świecie. Kapituła konkursu oceniając publikacje bierze pod uwagę ich stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres Biblioteki Raczyńskich: plac Wolności 19, 61-739 Poznań
(z dopiskiem „Konkurs im. A. Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla”). Formularz zgłoszeniowy można przesłać także na adres e-mailowy sekretariat@bracz.edu.pl w terminie do 30 czerwca. Decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs organizują Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie prowadzona przez synów Arkadego Fiedlera. Fundatorem nagrody pieniężnej jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a statuetki Bursztynowego Motyla – zaprojektowanej i wykonanej w firmie Ania Kruk – Urząd Miasta Puszczykowa.

Wręczenie Nagrody Bursztynowego Motyla odbędzie się w Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

W skład kapituły wchodzą przedstawiciele współpracujących podmiotów oraz przedstawiciele poznańskiego środowiska kultury i nauki, wydawcy, dziennikarze i bibliotekarze.