03 wrz

Stypendia artystyczne dla warszawskich twórców

Do 30 września można składać wnioski o stypendium artystyczne m.st. Warszawy na 2021 rok. Do podziału są prawie 2 mln zł.

Stypendia przyznawane są w 8 dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i upowszechnianie kultury. Pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom.

– Warszawa stawia na talenty, wspiera zarówno debiutantów, jak i artystów z dorobkiem. Szukamy oryginalnych twórców, z pasją i ciekawymi pomysłami. Stypendium artystyczne daje szansę na rozwój, umożliwia realizację najbardziej kreatywnych projektów – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

Stypendia artystyczne przyznawane są od 2009 roku, skierowane są do osób, które przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. O stypendia mogą ubiegać się twórcy, którzy nie występują w imieniu żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej.

W tym roku zgłoszenia można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów. Posłuży do tego specjalny formularz. System pozwoli też na monitorowanie statusu wniosku w całym procesie rekrutacyjnym. Szczegóły: http: //um.warszawa.pl/stypendia.