02 wrz

Ewa Thompson laureatką Nagrody Transatlantyk

Prof. Ewa Thompson, czołowa amerykańska slawistka i promotorka kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych, otrzymała nagrodę Transatlantyk przyznawaną przez Instytut Książki.

„Ta nagroda jest dla mnie sygnałem, że od pewnego czasu instytucje promujące polską kulturę nastawione są na coś bardziej trwałego niż okazjonalne przemówienia i wystawy. Śledziłam jej losy przez parę ostatnich lat i uważam, że była ona przyznawana osobom, które rzeczywiście próbują przybliżyć zagranicznym środowiskom kulturalnym szeroki wachlarz polskiego piśmiennictwa, a nie tylko najnowsze produkcje celebrytów” – powiedziała laureatka.
Ewa Thompson (ur. 23 VIII 1937) jest emerytowanym profesorem slawistyki Uniwersytetu Rice’a, na którym nie tylko wychowała kolejne pokolenia slawistów, lecz także redagowała (od 1981 do 2018 roku) periodyk “Sarmatian Review”, w którym tematyka słowiańska jest zasadniczym wątkiem. Na łamach “Sarmatian Review” publikowane są przekłady z literatury polskiej, artykuły o polskiej kulturze oraz teksty naukowe dotyczące kultury, historii i społeczeństw narodów słowiańskich.

Wśród szczególnych zasług profesor Thompson należy wymienić także monografię o Gombrowiczu w języku angielskim (Boston: Twayne 1979), liczne prace poświęcone związkom Polski i Rosji, wieloletnią działalność w Fundacji Kościuszkowskiej w ramach programu wymiany, który umożliwiał polskim humanistom wykłady i promocję polskiej kultury na prestiżowych amerykańskich uczelniach (do tego grona zaliczają się m. in obecny ambasador RP w USA prof. Piotr Wilczek; prof. Andrzej Nowak, prof. Andrzej Waśko, prof. Dariusz Skórczewski), wprowadzenie do dyskursu naukowego w Polsce tematyki postkolonialnej (jej interpretacja tego zjawiska umożliwiała nowatorskie ujmowanie historii kultury Europy Środkowej czy Rosji).

Transatlantyk przyznano w tym roku po raz szesnasty. Z uwagi na pandemię COVID-19 i ograniczenia w lotach międzykontynentalnych, uroczyste wręczenie nagrody laureatce odbędzie się w czasie gali, którą Instytut Książki zorganizuje w 2021 roku.

Transatlantyk to przyznawana dorocznie nagroda Instytutu Książki dla wybitnego ambasadora literatury polskiej za granicą. Jej laureatem może zostać tłumacz, wydawca, krytyk bądź animator życia kulturalnego.

Źródło: Instytut Książki