04 kwi

Rezydencje Literackie Kraków/Quebec

Dwa Miasta Literatury UNESCO – Québec i Kraków wspólnie stworzyły program rezydencjalny dla pisarzy, poetów i tłumaczy. Zapoczątkowana w 2019 roku współpraca przyniosła wymierne efekty w postaci miesięcznych pobytów: tym razem pisarz z Kanady zagości w Pałacu Potockich w Krakowie, natomiast wybrany autor z naszego miasta zamieszka w pokoju gościnnym Maison de la littérature (Domu Literatury) w Québecu.

Z pobytu w Québecu może skorzystać autor/ka związany/a z Krakowem. Warunkiem koniecznym ubiegania się o wyjazd do Kanady jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej publikacji. Organizatorzy pokrywają koszty przelotu i zakwaterowania oraz honorarium (6.000 zł brutto, wypłacane w transzach w trakcie pobytu i po jego zakończeniu). Rezydent zostanie poproszony o napisanie podczas pobytu krótkiego tekstu inspirowanego miastem Québec, który w przyszłości posłuży do celów promocyjnych.

Warunki, które powinni spełniać kandydaci, to:

  • posiadanie w swoim dorobku co najmniej jednej publikacji (książki, tomu poetyckiego, przekładu),
  • udokumentowane związki z Krakowem,
  • podjęcie pracy nad nowym projektem literackim podczas rezydencji,
  • znajomość języka francuskiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Termin zgłoszeń: do 15 kwietnia 2023 roku

Termin pobytu rezydencyjnego: 1-31 sierpnia 2023 roku

Jak aplikować?

Zgłoszenie zawierające:
– formularz zgłoszeniowy
– CV lub biogram,
– fragment autorskiego tekstu o długości do jednej strony A4
należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres: residencies@miastoliteratury.pl.

Więcej informacji na stronie http://miastoliteratury.pl/