28 mar

Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką

Wrocławski Dom Literatury wspólnie z Festiwalem Góry Literatury ogłasza nabór w Ogólnopolskim konkursie im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Celem konkursu jest promocja i wsparcie działalności na polu krytyki literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych twórczości pisarzy tworzących w języku polskim.

Wytyczne piątej edycji Ogólnopolskiego konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką:

  • recenzje będące przedmiotem konkursu powinny dotyczyć książek polskich autorek i autorów opublikowanych w 2019 roku lub później
  • recenzje dotyczyć mogą tylko jednej publikacji
  • objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami
  • zgłaszane recenzje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych
  • w konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 33 lat

Termin nadsyłania recenzji mija 20 kwietnia 2023 roku. Prace należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:

zgloszenie_konkurs_na_recenzje_literacka

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne:

  •  1 miejsce: 3000 zł brutto
  • 2 miejsce: 1500 zł brutto
  • 3 miejsce: 500 zł brutto

Regulamin

Patronem konkursu na recenzję literacką jest Tymoteusz Karpowicz, poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, uważany za jednego z czołowych twórców poezji lingwistycznej. Jego twórczość eseistyczna do dziś stanowi ważny przewodnik dla osób zainteresowanych krytyką literacką.