28 maj

Program Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu

Do 30 czerwca można składać wnioski do Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu, który pomaga polskim wydawnictwom publikować francuskie książki w polskich tłumaczeniach.

Przeznaczenie dotacji: wypłata zaliczki lub kwoty ryczałtowej (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji. Wsparcie może obejmować również koszty udostępnienia plików ikonograficznych.

Kto może się zgłosić? wydawnictwo polskie

Ilość sesji w roku: 2 (luty, wrzesień)

Najbliższa sesja: wrzesień 2021

Termin składania wniosku: 30 czerwca 2021

Ile tytułów może zgłosić wydawca w ramach jednej sesji? 1 tytuł

Więcej informacji: https://www.institutfrancais.pl/pl/dla-wydawcow-program-institut-francais