24 maj

Konkurs Poetycki Fundacji Duży Format

Do 16 czerwca można nadsyłać wiersze do 9. edycji Konkursu Poetyckiego Fundacji Duży Format.

W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych) przed debiutem i po debiucie. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres: konkursdf@gmail.com zestawu dziesięciu wierszy w jednym pliku w formacie .rtf, .doc lub .docx.

Jury w składzie Rafał Różewicz (przewodniczący), Anna Mochalska i Rafał T. Czachorowski, przyzna tylko jedną nagrodę w każdej z dwóch kategorii: “dla autorów przed debiutem książkowym” i “dla autorów po debiucie książkowym”.

Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu, wybranego przez jury tomiku wierszy (w każdej z dwóch kategorii), autor otrzyma 50 egz. autorskich. Nagrodą dla laureatów będą również czytniki PocketBook.

organizator: Fundacja Duży Format
mecenas: Kontra24.pl Ochrona
partner: PocketBook
patronat medialny: WYSPA Kwartalnik Literacki, Przeczytane. Napisane, Literacki wolny eter.