15 lip

Maciej Cisło: Nie śmierć jest zła, ale zła śmierć

Nie śmierć jest zła, ale zła śmierć.
Nie życie jest dobre, ale dobre życie.
Chciałbym mieć maszynkę do wygodnego umierania,
tak zwyczajną, jak maszyna do pisania.
Być albo nie być: oto jest odpowiedź.
Nie śmierć jest zła, ale zła śmierć.
Nie życie jest dobre, ale dobre życie.