10 lip

Krzysztof Lisowski: My i Spartanie

za płytką rzeką o świcie
stoją Lacedemończycy

przed walką
ubrani w czerwone chitony
odziani tylko w krew

zamyślamy się nad
tym obrazem

i naraz mówisz:

my nie lubimy innych
ale sami siebie
też nie lubimy
21 marca 2009