20 lip

Konkurs Poetycki “Wielorzecze”

Stowarzyszenie Alternatywni z Elbląga zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim “Wielorzecze”.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży (15-19 lat) i dorosłych (20+) (w dwóch osobnych kategoriach).

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech niepublikowanych wcześniej wierszy opatrzonych godłem (są dwie kategorie wiekowe: młodzież i dorośli). W osobnej kopercie należy podać rozwiązanie godła – czyli swoje dane osobowe i kontaktowe.

Regulamin

Prace można przesyłać do 31 lipca 2021 r. (data stempla pocztowego) na adres podany w regulaminie.