15 lip

Eda Ostrowska: *** (Tęgi mróz …)

Tęgi mróz
huczy
wszelki duch
chromy anioł
chwali Pana
i Panienka sierpem
zżęta

Lublin, 13 stycznia
Roku Pańskiego 2010