20 lip

Nowy port: NCK

Witamy na pokładzie!

Pragniemy z radością powiadomić naszych czytelników, że od 1 numeru w 2014 roku „Wyspa” ma dwóch wydawców. Do Biblioteki Analiz, która podjęła się tego zadania w 2007 roku, dołączyło teraz Narodowe Centrum Kultury, co poczytujemy sobie za wielki zaszczyt.

Otwiera się więc nowa perspektywa, w której „Wyspa” będzie szerzej docierać do bibliotek i wielu innych instytucji kultury dzięki finansowemu wsparciu NCK. Nastąpiło też rozszerzenie zespołu redakcyjnego, a chcemy też powiększyć grono autorów. Nie zmieniamy natomiast sposobów naszego działania, w dalszym ciągu „Wyspa” będzie redagowana bardzo wirtualnie, na co pozwala współczesna technologia.

Adres redakcji też się nie zmienia i tam w dalszym ciągu prosimy kierować korespondencję, w tym liczne przesyłki z nowymi publikacjami, na które zawsze z radością czekamy.

Piotr Dobrołęcki