20 mar

Bożena Ptak: Czas depresji

Wykreślić tylko jeden czas z kalendarza życia
nie wstawać
nie siadać
nie łazić gdzieś przed siebie w nieznany deszcz
przerażenia
nie liczyć umarłych
nie odliczać następnych
nie dręczyć innych
swym zapatrzeniem w przepaść
nie umierać w samotności codziennie
tylko po to aby znowu
obudzić się z lękiem
w dziecku
obgryzającym posolone paznokcie
wykreślić z kalendarza tylko jedno
powtarzające się bezlitośnie słowo
czas

na moim niebie nie ma już gwiazd
które spadają