09 gru

Zgłoszenia do VI edycji Nagrody Żółtej Ciżemki

Do 31 stycznia 2022 roku trwa nabór zgłoszeń do VI edycji Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży.

Nagroda przyznawana jest autorom i ilustratorom książki wydanej w 2021 roku.

Książki mogą być zgłaszane przez: czytelników, związki twórcze, instytucje kultury, wydawców, księgarzy, bibliotekarzy.

Każdy może zgłosić jedną książkę, wydawca – pięć.

Zgłoszeń można też dokonywać bez korzystania z karty zgłoszeń, przesyłając maila na adres: anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl.

Wystarczy podać: tytuł, autorkę/autora tekstu, autorkę/autora ilustracji wydawnictwo i rok pierwszego wydania (2021).

Aktualne informacje: http://bityl.pl/Q0Ll8