07 cze

Zgłoszenia do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera

Do 15 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do kolejnej, 24. edycji Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które wartości bliskie ks. Józefowi Tischnerowi – takie jak dialog, godność, solidarność – wcielają w życie, realizując je zarówno słowem, jak i czynem.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: za myślenie wyrażone w książce lub cyklu publikacji, które stanowiłoby kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, oraz za działanie, czyli inicjatywy duszpasterskie lub społeczne kierujące się wartościami głoszonymi przez ks. Józefa Tischnera.

Spośród zgłoszeń kapituła wyłoni w każdej kategorii troje nominowanych, których nazwiska poznamy jesienią. Spośród nich kapituła wybierze następnie po jednym laureacie. Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas gali Nagrody w listopadzie br.

Zgłoszenia należy je wysyłać na adres: janas@znak.com.pl

Więcej informacji na temat Nagrody oraz jej Regulamin znaleźć można na  stronie: https://nagrodatischnera.pl/

Formularz do pobrania TUTAJ

Fundatorem Nagrody jest ERGO Hestia i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.

Do tej pory w gronie laureatów Nagrody znaleźli się między innymi: Anna Dymna, Konstanty Gebert, Barbara Skarga, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak, Ryszard Kapuściński, ks. Michał Heller, Wojciech Jagielski, Wacław Hryniewicz OMI, Henryka Krzywonos, ks. Tomáš Halík, Karol Modzelewski, Janina Ochojska, Wiktor Osiatyński, Jakub Wygnański, Jerzy Szacki, Łukasz Lamża, s. Małgorzata Chmielewska, Zbigniew Nosowski, Grupa Granica, warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.