24 cze

Zgłoszenia do Nagrody Klio

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłaszają trzydziestą edycję Nagrody Klio i zapraszają wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców, przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej.

Jury ze zgłoszonych propozycji nominuje do nagród w czterech kategoriach:

  • autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii),
  • monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),
  • edytorskiej (dla wydawcy za publikację serii, cykli itp.; dla redaktora, edytora),
  • varsaviana (za wkład w popularyzację historii Warszawy).

Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać, przesyłając do 30 września 2024 r. podpisany formularz wraz z wykazem publikacji oraz 3 egz. każdej z nich na adres:

Fundacja Historia i Kultura
ul. Kozia 3/5 lok. 31
00-070 Warszawa
z dopiskiem „NAGRODA KLIO”.

Dla wydawców, którzy biorą udział w Targach Książki Historycznej 2024, uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Pozostałych uczestników Konkursu obowiązuje opłata w wysokości 100 zł + VAT za każdą zgłoszoną publikację.

Wyniki ogłoszone zostaną 28 listopada 2024 r. podczas inauguracji tegorocznej edycji Targów Książki Historycznej.

Organizatorami Nagrody KLIO są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Fundacja Historia i Kultura. Wyłącznym mecenasem Nagrody KLIO jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska.

Regulamin Nagrody KLIO 2024

Formularz zgłoszenia do Nagrody KLIO 2024