17 mar

Zgłoszenia do Nagrody im. C. K. Norwida

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania kandydatur do XXII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida otrzymają artyści tworzący na Mazowszu w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr za dzieło lub kreację powstałe w roku 2022 oraz w kategorii „Dzieło Życia” – za całokształt twórczości. Termin zgłaszania kandydatów – 15 maja br. 

Do zgłaszania kandydatów do nagrody zaproszeni są: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonają autorytety w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich. Nagrody Celem i ideą nagrody jest z jednej strony promocja sztuki, z drugiej docenienie jej twórców. Laureaci otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 30 tys. zł, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 40 tys. zł. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Zgłoszenia Kandydatów do nagrody zgłosić można, przesyłając wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5 00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”) lub e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.nagrodanorwida.pl.