09 maj

Zgłoszenia do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego

Do 29 maja można zgłaszać książki do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego za 2021 rok. Laureat/laureatka otrzyma 50 tys. zł oraz statuetkę.

W konkursie mogą startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie książki w wersji elektronicznej (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres: nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl lub trzech egzemplarzy papierowych na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady m.st. Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski. Nagroda jest także uczczeniem pamięci Kazimierza Moczarskiego, dziennikarza i prawnika, demokraty i żołnierza Armii Krajowej.

Fundator i organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Więcej informacji na stronie Nagrody