04 lut

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie zachęca do udziału w XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza. Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej; nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna; przywracanie pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla.

Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania. Uczestnicy mogą nadesłać tylko jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu, wcześniej niepublikowaną, co dotyczy także internetu, i nienagradzaną w innych konkursach.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby dorosłe. Pracę należy przesłać w trzech egzemplarzach oraz w formie cyfrowej na płycie CD-R/ CD-RW jako dokument tekstowy na adres organizatora: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne (łączna pula wynosi 10 tys. zł). Ostateczny podział nagród zależy od jurorów.

Lista laureatów zostanie ogłoszona we wrześniu 2021 roku na stronie www.bibliokutno.pl.