15 lis

X edycja Nagrody im. Adama Włodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do Nagrody im. Adama Włodka. Nagroda przyznawana jest za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu, mogą ją otrzymać młodzi twórcy – pisarze, poeci, tłumacze, badacze i krytycy literaccy, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę. Nagroda przyznawana jest raz w ciągu roku, możne być ona podzielona między kilku laureatów.

Zarząd Fundacji wybiera najciekawsze artystycznie projekty, w razie potrzeby powołuje ekspertów posiadających głos doradczy.

W tym roku zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać osoby urodzone nie wcześniej niż w 1988 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 stycznia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje i regulamin:  https://www.szymborska.org.pl/projekty/nagroda-im-adama-wlodka/