05 lip

Wyspa w 2018 roku

Kończymy prace nad pierwszym tegorocznym numerem “Wyspy”. W 2018 roku pismo będzie się ukazywać dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwszy numer ukaże się we wrześniu. W dziele Poezja znajdą się m.in. niepublikowane wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, zamieścimy również  utwory Joanny Kulmowej, Adriany Szymańskiej, Wojciecha Kuczkowskiego, Ryszarda Kołodzieja i Adama Raczyńskiego.

W dziale Proza prezentujemy teksty Rafała Wojasińskiego, Jana Krzysztofa Piaseckiego, Waldemara Żyszkiewicza i Krzysztofa T. Dąbrowskiego. Nie zabraknie naszych stałych felietonistów: Mirosława Bańko i Karola Maliszewskiego.

Zachęcamy również do lektury „Wędrowniczka Marka Czuku” oraz “Dziennika tokijskiego” Piotra Milewskiego. O późnej poezji Wisławy Szymborskiej w eseju “Między alfą a omegą” pisze Janusz Drzewucki. W numerze znajdzie się też wywiad Grażyny Banaszkiewicz z Joanną Kuciel-Frydryszak – biografką Antoniego Słonimskiego i Kazimiery Iłłakowiczówny.

Opublikujemy również trzy laudacje:  Warszawski Twórca: Ernest Bryll Janusza Drzewuckiego  (laudacja wygłoszona podczas wręczenia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy), Pokora wobec świata i ludzi Wojciecha Kaliszewskiego (wygłoszona podczas  wręczania Adrianie Szymańskiej Medalu im. księdza Jana Twardowskiego za całokształt twórczych dokonań) i To, co jest, jest poezją Przemysława Dakowicza (wygłoszona z okazji przyznania Krzysztofowi Kuczkowskiemu Nagrody Literackiej im. Ks. Jana Twardowskiego za tom wierszy Ruchome święta).

Jak zawsze w naszym czasopiśmie nie zabraknie recenzji książek.

Już teraz zachęcamy Państwa do zamówienia prenumeraty na 2018 rok.