23 sie

Wspomnienie o Wandzie Krystynie Kalińskiej

Wanda Krystyna Kalińska, dla przyjaciół Krysia, zmarła 25 maja 2015 roku. Po roku ukazała się książka szczególna. Jej tytuł brzmi Życie i żegnanie. Wspomnienia o Krysi Kalińskiej, a jest najprawdziwszym, a przy tym najbardziej współczesnym trenem męża po stracie ukochanej żony. „Książka, którą tu przedkładam jest odpowiedzią niewielkiej grupy przyjaciół na prośbę, z jaką się do nich zwróciłem. Próbuję oprotestować znikomość życia. Jest też ujrzeniem owego życia z perspektywy żegnania” – napisał Witold Kaliński.
Formalnym edytorem książki jest Wydawnictwo Goldruk z Nowego Sącza, ale ukazała się nakładem Witolda Kalińskiego i jednocześnie jest pierwszym tomem w serii „Biblioteka Wierchomli”, a Wierchomla jest wsią położoną w Beskidzie Sądeckim, gdzie Krysia i Witold Kalińscy mieszkali w ostatnich latach. Tom otwiera wiersz Prochy w nocy odwiedzić Jerzego Kronholda, a pierwszy tekst wspomnieniowy pióra Marii Rodowicz, najbliższej przyjaciółki Krysi jeszcze od dzieciństwa, kończy się modlitwą Marka Aureliusza, jaką przesłała autorce chora już Krysia: „Boże daj mi pogodę ducha, abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym odróżniał jedno od drugiego”. Do modlitwy dołączony był dopisek: „do zastosowania”.

Krystyna Kalińska, a właściwie Wanda Krystyna Kalińska, ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, po czym rozpoczęła pracę w Centrali Eksportowo-Importowej Minex. Od 1996 roku była pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, początkowo na stanowisku wicedyrektora Departamentu Personalnego. W 1998 roku została mianowana konsulem generalnym RP w Strasburgu. Po powrocie do kraju w 2002 roku kontynuowała pracę w Biurze Kadr i Szkolenia, gdzie zajmowała stanowisko naczelnika Wydziału Szkolenia. Niezależnie od pracy zawodowej zajmowała się wspieraniem wsi i parafii w Beskidzie Sądeckim, a także współpracowała z założonym w Muszynie Towarzystwem Wyszehradzkim, które propaguje i rozwija współpracę przygraniczną ze Słowacją – m.in. przyznaje stypendia wyróżniającym się uczniom z liceów w Muszynie i Krynicy. Taką charakterystykę przedstawił Adam Rotfeld, ówczesny sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podczas obrad Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą 29 lipca 2004 roku. Dodał przy tym: „w naszym przekonaniu pani Wanda Kalińska reprezentuje odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności organizacyjne, a także ma praktykę w kierowaniu zespołami pracowników. Z tych względów prosiłbym, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała jej kandydaturę na stanowisko Konsula Generalnego RP w Lille”.