06 lip

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Krukowskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie organizuje VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego.

Do 31 sierpnia należy wysłać zestaw pięciu wierszy oznaczonych godłem na adres: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Jeden autor może wysłać jeden zestaw.

Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:

I – 1500 zł, II – 1000 zł, III – 500 zł (możliwy jest inny podział nagród).

Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii.

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.

Szczegółowe informacje: http://nowaruda.info/10994.htm