09 lut

V edycja Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej za 2021 rok. Każda z instytucji ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii.

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wydanych w ubiegłym roku: Literacka Książka Roku, Pomorska Książka Roku i Całokształt pracy literackiej.

W kategorii Literacka Książka Roku jury będzie oceniało pozycje należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezji, prozy, reportażu literackiego, eseju, monografii, rozprawy krytyczno-literackiej o wysokich wartościach estetycznych oraz scenariusz i utwór dramatyczny. W kategorii Pomorska Książka Roku jury oceniać będzie publikację związane tematycznie z Pomorzem zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy oraz rozprawy naukowe. W kolejnej kategorii Całokształt pracy literackiej oceniany będzie dorobek pracy twórczej autora: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem (formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony internetowej www.wbpg.org.pl) oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki należy przesłać do 31 marca na adres biura Pomorskiej Nagrody Literackiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (adres: Targ Rakowy 5/6, 80-806).

Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, która odbędzie się w październiku.

Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają statuetki oraz po 15 tysięcy złotych. Fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Pomorskiego.