17 cze

Sukces Rafała Wojasińskiego

Powieść „Olanda” wraz z dramatem „Dziad Kalina” autorstwa Rafała Wojasińskiego okazała się w londyńskim wydawnictwie Glagoslav Publications Ltd. w tłumaczeniu Charlesa S. Kraszewskiego. Polskie wydanie „Olandy” ukazało się w 2018 roku nakładem warszawskiego wydawnictwa Nisza.

Rafał Wojasiński jest członkiem redakcji „Kwartalnika Literackiego Wyspa” i z tej okazji cały zespół Biblioteki Analiz składa mu serdeczne gratulacje, a także przekazuje życzenia dalszych międzynarodowych sukcesów literackich.

Rafał Wojasiński jest autorem reportaży, opowiadań i powieści. Jego utwory zostały przetłumaczone na język chorwacki (opowiadanie „Zeznania” ukazało się w „Temie”, chorwackim piśmie literackim), powieść „Stara” została przetłumaczona na język francuski, angielski, hiszpański i bułgarski.

W roku 2004 otrzymał nagrodę Debiut Roku w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Czwartki Literackie Zeptera o Pióro Zeptera za książkę „Złodziej ryb”, rok później za tę samą książkę został uhonorowany Nagrodą im. Władysława Orkana.

W roku ubiegłym za „Olandę” otrzymał Nagrodę Literacką im. Marka Nowakowskiego, a także Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną za sztukę „Siostry”. Był też nominowany do innych nagród: Nagrody Literackiej im. Reymonta, Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, Nagrody Literackiej m. st. Warszawy oraz do nagrody Feniks przyznawanej podczas Targów Wydawców Katolickich.  Jest też autorem licznych recenzji teatralnych.

17 maja tego roku Polskie Radio wznowiło słuchowisko na podstawie powieści „Stara” Rafała Wojasińskiego. Po raz pierwszy tekst „Stara” był zamieszczony w „Kwartalniku Literackim Wyspa”, w nr 3/2008. Potem „Stara” w formie monodramu była wystawiona w październiku 2008 roku na deskach „Teatru druga strefa”. Ukazała się następnie w wydawnictwie „Nowy Świat” w 2011 roku, a II wydanie ukazało się w 2012 roku.