17 lut

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia

Ogłoszono konkurs o stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka na drugie półrocze 2023 roku. Termin składania wniosków upływa 31 marca. Artyści mogą się ubiegać o roczne lub półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, tańca, literatury i filmu. O stypendium aplikować mogą także osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury. Stypendia są przyznawane na realizację konkretnych projektów związanych z Wrocławiem. Wnioski stypendialne powinni składać sami zainteresowani twórcy – aby to zrobić, muszą przedstawić swój dotychczasowy dorobek, a także projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki ani podnoszenie kwalifikacji zawodowych.