03 mar

Startuje 10. edycja Nagrody Ambasador Nowej Europy

Nagroda jest przyznawana corocznie przez Europejskie Centrum Solidarności i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Jej celem jest wskazanie autorów, których twórczość pozwala na lepsze zrozumienie współczesnej sytuacji Europy.

Do udziału w tej edycji konkursu mogą zostać zgłoszone książki wydane w roku 2021 i na bieżąco wydawane w 2022 roku. W tej edycji zgłoszeń publikacji może dokonać Wydawca, ale również Organizatorzy konkursu typować będą publikacje, które uznają za wartościowe, merytoryczne i spełniające kryteria konkursowe.

Zgłoszeń dokonywać można w ciągu całego roku 2022 – a dla książek wydanych w ostatnim jego kwartale przewidziany jest dodatkowy czas na zgłoszenie do udziału w konkursie (formularze przyjmowane będą do 10 stycznia 2023 r.).

Wydawca może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę wydanych przez siebie publikacji. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszej wiadomości e-mail.

Formularz należy nadesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ambasador@ecs.gda.pl. Wraz z formularzem Wydawca jest zobowiązany przesłać egzemplarz cyfrowy zgłaszanej książki (do wyboru: format PDF, EPUB, MOBI).

Zgłoszenie do udziału w konkursie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału.  Kapituła konkursowa na bieżąco będzie dokonywać oceny zgłoszonych książek i cztery razy do roku publikować listy książek zakwalifikowanych do udziału w konkursie.

Z Wydawcami książek zakwalifikowanych kontaktować się będą członkowie zespołu – wydawca zostanie poproszony o nadesłanie na adres Organizatora sześciu egzemplarzy książki, która przeszła pierwszy etap oceny. Egzemplarze wydawnicze rozdysponowane zostaną pomiędzy członków Kapituły i stanowić będą podstawę do oceny merytorycznej. Spośród wszystkich zakwalifikowanych książek, tak jak dotychczas, wyłoniona zostanie finałowa piątka, a z niej – laureat konkursu.

Jako że edycja X Konkursu Wydawniczego Ambasador Nowej Europy ogłaszana jest za dwa lata, w tej edycji zostanie wybranych dwóch zwycięzców – laureat za 2021 i za 2022 rok.

Szczegółowe informacje: ecs.gda.pl/Ambasador_Nowej_Europy

Finaliści edycji jubileuszowej ogłoszeni zostaną w pierwszym kwartale roku 2023 roku. Ogłoszenie laureata oraz gala wręczenia nagród odbędą się w Gdańsku – o terminie i szczegółach organizator będzie informować w drugiej połowie roku 2023.