13 mar

Ruszyła XX edycja Nagrody im. C. K. Norwida

Samorząd Mazowsza po raz dwudziesty przyzna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej, jubileuszowej edycji tego wyróżnienia w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr oraz “Dzieło życia”.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł.

W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Nominowanych i laureatów wybiorą eksperci w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich.

Laureaci nagrody otrzymają okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 25 tys. zł, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 30 tys. zł. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostaną imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

Aby zgłosić kandydata, należy wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata (dostępne na stronie internetowej nagrody: www.norwid.mazovia.pl) przesłać na adres:
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5,00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”) lub e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 kwietnia 2021 r.

Od 2002 roku Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowanych zostało przeszło 90 artystów. Są to osobowości świata sztuki jak: aktorzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki.

Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny.