02 lip

Rabka Festival w wersji hybrydowej

Rabka Festival startuje 8 lipca. W tym roku organizatorzy proponują  program, na który składają się wydarzenia „na żywo”, możliwe do przeprowadzenia z zachowaniem koniecznego dystansu, oraz codzienne bloki spotkań dla dzieci i dorosłych w Internecie.

Festiwalowe wydarzenia będzie można oglądać na stronie internetowej festiwalu, na profilu na Facebooku  i na kanale Youtube.  Udostępnione zostaną w podanym w programie dniu i godzinie i pozostaną trwale na stronach.

Spotkania „na żywo” odbędą się w Amfiteatrze w Rabce-Zdroju. Wszystko odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami epidemicznymi.