04 sty

Prenumerata Wyspy w 2024

Zachęcamy Państwa do zaprenumerowania „Wyspy”. Choć tytuł jest dostępny w wybranych salonach sieci Empik, w ofercie Kolportera i Garmondu oraz w sprzedaży wysyłkowej, to jednak najpewniejszym sposobem na zdobycie kolejnych numerów pisma jest wykupienie prenumeraty.

Pismo ukazuje się na rynku od 2007 roku. Działalność redakcji pisma nastawiona jest zdecydowanie na propagowanie polskiej literatury współczesnej poprzez publikację najlepszych tekstów prozatorskich, eseistycznych i poetyckich. Na łamach “Wyspy” pojawiają się autorzy o znaczącym dorobku artystycznym, wielokrotnie nagradzani, cieszący się dużym uznaniem mediów oraz czytelników, a jednocześnie również twórcy regionalni, pochodzący z mniejszych ośrodków, którzy nie mieli dotychczas szansy i możliwości prezentacji swojej twórczości w mediach o zakresie ogólnokrajowym.

Szczególną wagę przywiązujemy do prezentacji autorów młodych, często przed oficjalnym literackim debiutem. Uznając promocję polskiej literatury za priorytet swojego funkcjonowania, “Wyspa” nie zamyka się na znakomitą literaturę zagraniczną, nowych wybitnych nazwisk poszukując nie tylko w literackim “mainstreamie”, ale również na jego obrzeżach, nie bojąc się prezentować polskiej publiczności czytelniczej m.in. twórców z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Ważną część kwartalnika “Wyspa” stanowi “Kronika regionalna” – rubryka poświęcona wydarzeniom kulturalnym, przede wszystkim literackim, organizowanym w poszczególnych regionach. Jest to prezentacja wydarzeń literackich z tzw. “Polski powiatowej”: promocji książkowych, wieczorów autorskich, wieczorów literackich, festiwali kulturalnych i literackich, regionalnych i lokalnych kiermaszów książkowych. Dzięki tej rubryce czytelnicy i miłośnicy literatury z całego kraju, także dużych miast, mogą poznać bogactwo polskiego życia literackiego.

Z kolei publikowane w rubryce “Kronika” wydarzenia z rynku książki i świata literackiego establishmentu, często pomijane przez popularne serwisy informacyjne, pozwalają przybliżyć jego meandry odbiorcom z mniejszych miejscowości.

Roczna prenumerata kosztuje 60 zł.

Zamówienie prenumeraty na 2024 rok: >>>>>

Strona internetowa wyspy: www.kwartalnikwyspa.pl

W 2023 roku publikację sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.