14 paź

Piotr Matywiecki uhonorowany

Polski PEN Club zaprasza na uroczystość wręczenia Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego (Fundacja Trzy Trąby), która odbędzie się w poniedziałek 21 października o godz. 18. w auli Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie.

Nagrodę odbierze Piotr Matywiecki, a laudacje wygłoszą: Krystyna Dąbrowska, Jakub Ekier i Iwona Smolka. Wręczenia Nagrody dokonają: Adam Pomorski, prezes Polskiego PEN Clubu, i Maciej Radziwiłł, prezydent Rady Fundacji Trzy Trąby.

 

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego jest przyznawana corocznie za twórczość w duchu dzieła Jana Parandowskiego. Została ustanowiona w 1988 roku przez Irenę Parandowską, wdowę po pisarzu, który w latach 1933-1978 był prezesem polskiego PEN Clubu.
Laureatami Nagrody do tej pory byli: Jerzy Turowicz (1988), Zbigniew Herbert (1989), Gustaw Herling-Grudziński (1990), Andrzej Kuśniewicz (1991), Leszek Kołakowski (1992), Julian Stryjkowski (1993), Stanisław Lem (1994), Ryszard Kapuściński (1995), Stanisław Barańczak (1996), Tadeusz Różewicz (1997), Kazimierz Brandys (1998), Jan Józef Szczepański (2001), Tadeusz Konwicki (2002), Jerzy Kłoczowski (2005), Jacek Bocheński (2006), Anna Świderkówna (2007), Michał Głowiński (2008), Julia Hartwig (2009), Sławomir Mrożek (2010), Jerzy Jedlicki (2012), Ryszard Krynicki (2014), Adam Zagajewski (2015), Andrzej Wajda (2016), Józef Hen (2017) i Maria Janion (2018).


Fundacja Trzy Trąby została powołana w 2017 roku przez Macieja Radziwiłła, który od dawna sponsoruje rożne przedsięwzięcia naukowe i kulturalne w Polsce, na Litwie i na Białorusi. Większość z nich związana jest z kultywowaniem historii i spuścizny Wielkiego Księstwa Litewskiego i wspólnej historii trzech krajów. W ostatnim czasie fundacja reaktywowała ponad 100-letnią manufakturę majoliki w Nieborowie, którą pod koniec XIX założył ówczesny właściciel Nieborowa – Michał Piotr Radziwiłł. Fundacja wspiera także darowiznami Muzeum w Nieborowie, Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Narodowe w Krakowie. (Gazeta Finansowa, 31 stycznia 2019 roku).