12 mar

Ostatnie dni naboru do 5. edycji Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy

Do 15 marca trwa nabór do 5. edycji Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy – edukacyjno-artystycznego projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury. Tegoroczna edycja stawia pytanie, jakich opowieści potrzebują dzieci?

Udział w projekcie mogą wziąć mazowieccy animatorzy i animatorki kultury, osoby pracujące w instytucjach kultury i placówkach edukacyjnych. Warunkiem udziału w projekcie jest praca z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy to działania edukacyjne i artystyczne, stworzone w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie sztuką opowiadania (ang. storytelling) w pracy edukatorów, nauczycieli, instruktorów, wychowawców, społeczników, a także lokalnych liderów kultury. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, z jakich źródeł czerpać narracje przeznaczone dla dzieci, jakie tematy podejmować i jakiego języka używać w naszych opowieściach, by uniknąć pokusy infantylizmu.

Spośród zgłoszeń organizatorzy wybiorą do czterech osób, które reprezentują zespoły instytucji kultury, stowarzyszenia bądź fundacje.

Program warsztatów zostanie dopasowany do potrzeb danego miejsca. „Możemy pracować z opowieściami tradycyjnymi, rodzinnymi i lokalnymi, nad adaptacją do ustnej wersji wybranych ciekawych dzieł literatury dziecięcej, podejmować tematy związane z filozofią, wielokulturowością, migracjami, a także z węzłowymi problemami egzystencjalnymi, których doświadczają młodzi ludzie” – czytamy w komunikacie.

Od maja do września planowane są działania projektowe w wybranych miejscowościach, tam właśnie będą zorganizowane warsztaty, spotkania z ekspertami i wspólne opowiadanie.

Finał działań będzie miał miejsce w październiku, a w listopadzie odbędzie się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania.

Więcej informacji, harmonogram działań, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: https://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mso-zapisy.html