15 lip

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłosił 41. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 września.

Jak podali organizatorzy, celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

Zadaniem uczestniczek i uczestników konkursu jest nadesłanie maksymalnie pięciu wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: “po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej, oraz “debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, niezrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem jest ukończenie 16 lat.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową można przesyłać do 10 września na adres  poezja@rok.czestochowa.pl. W tytule wiadomości należy wpisać “konkurs poetycki” oraz nazwę kategorii. Bliższe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie www.rok.czestochowa.pl.