11 sty

Odnalezione w Tłumaczeniu

W dniach 6-8 kwietnia 2017 r. odbędzie się trzecia edycja Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Spotkania Tłumaczy Literatury odbywają się co dwa lata, tematem każdej edycji jest inny, wybrany obszar językowy: w roku 2013 były to języki skandynawskie, w 2015 – język angielski. W tym roku rozmowa dotyczyć będzie wielkiej literatury, która powstaje w językach pozacentralnych. Choć często wcale nie są one małe, to pisane w nich dzieła zwykle muszą pokonać o wiele więcej przeszkód i barier, żeby trafić do rąk zainteresowanych czytelników, niż książki napisane w językach rangi światowej.

W trakcie festiwalu wręczona zostanie Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Po raz pierwszy zostanie przyznana w dwóch kategoriach: za przekład pojedynczego dzieła oraz za całokształt twórczości. Nagroda została ustanowiona przez Prezydenta Miasta Gdańska w 2013 roku.
Organizatorem festiwalu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.