05 maj

Nominacje do Nagrody Orfeusza

Do 10. edycji  Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz zgłoszono 259 tomików poetyckich wydanych w Polsce w 2020 roku. Jury w składzie: Antoni Libera, Jarosław Ławski (przewodniczący) Bronisław Maj, Anna Legeżyńska i Marek Zagańczyk (sekretarz jury Wojciech Kass), nominowało dwadzieścia tomików, z których następnie wyłoni finałową piątkę, oraz zdecydowało o czterech nominacjach do nagrody Orfeusza Mazurskiego.

Lista nominowanych tomików w kolejności alfabetycznej:

 1. Anna Augustyniak, “Miedzy nami zwierzętami”, słowo/obraz/ terytoria, Gdańsk
 2. Józef Baran, “W wieku odlotowym”, Zysk i S-ka, Poznań
 3. Sebastian Brejnak, “Filo”, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 4. Tadeusz Dąbrowski, “Scrabble”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 5. Izabela Fietkiewicz-Paszek, “Lipiec na Białorusi”, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin
 6. Robert Gawłowski, “Pył”, Akwedukt, Wrocław
 7. Robert Gmiterek, “Oikoumene”, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa
 8. Andrzej Kopacki, “Sonety, ody, wiersze dla Marianny”, Forma, Szczecin
 9. Jerzy Kronhold, “Długie spacery nad Olzą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 10. Ewa Ledóchowicz, “Sekwoje”, Wyd. WBPiCAK, Poznań
 11. Jacek Łukasiewicz, “Cięcia”, Wyd. J. Jacek Bierut, Wrocław
 12. Tomasz Ososiński, “Dom Andersena”, Wyd. MBP im. K.C, Norwida, Świdnica
 13. Uta Przyboś, “Wielostronna”,  Forma, Szczecin
 14. Marek Rapnicki, “Pan Amo prosi o głos”, Test, Lublin
 15. Tomasz Różycki, “Kapitan X”, a5, Kraków
 16. Solorz Janusz, “Dziecinada”, Zaułek Literacki Pomyłka, Szczecin
 17. Dorota Szatters, “Warszawskie Jeruzalem”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 18. Aleksander Wierny, “Częstochowa”, Fundacja Duży Format, Warszawa
 19. Urszula Zajączkowska, “Piach”, Warstwy, Wrocław
 20. Adam Ziemianin, “Jesienne linie papilarne”, Wyd. SPP/o. Kraków, Kraków

Do nagrody Orfeusza Mazurskiego nominowano tomiki:

 1. Michał Fałtynowicz, “Witajcie w moim Betlejem”, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Sopot
 2. Krystyna Konecka, “Kruchość”, Polski Fundusz Wydawniczy, Kanada
 3. Janina Osewska, “Jaśnienia”, Fundacja Słowo i Obraz, Augustów
 4. Teresa Radziewicz, “Ś.”, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok

Kolejny etap rozstrzygnięć jury (wyłonienie pięciu finalistów i laureata Orfeusza Mazurskiego) nastąpi 25 czerwca, a gala wręczenia nagród odbędzie się w Praniu 31 lipca, laudacje na cześć finalistów wygłoszą członkowie jury, ogłaszając jednocześnie laureata Grand Prix.. Szczegóły będą na bieżąco podawane na stronie internetowej nagrody www.orfeusz-nagroda.pl

Nagrody w wysokości 30 tys. zł (Orfeusz) i 10 tys. zł (Orfeusz Mazurski) ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorką statuetki Orfeusza jest Alina Kluza-Kaja.

Organizatorem nagrody jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu a partnerami są dwumiesięcznik literacki Topos, Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie i Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie.